Intakegesprek

Voorafgaand aan het onderzoek en de behandeling word gestart met een intakegesprek. Dit gesprek vindt plaats met een van de therapeuten van het Neurofeedback Instituut Nederland. In dit gesprek wordt in gegaan op uw klachten (reden van aanmelding, eventuele eerdere behandelingen, eventuele huidige medicatie, etc.), zodat een eerste inschatting gemaakt kan worden welke vorm van therapie een geschikte behandelmethode voor u kan zijn. Daarnaast wordt tijdens het gesprek uitleg gegeven over onze werkwijze. Tijdens het intakegesprek wordt tevens onderzocht of naast neurofeedback gesprekstherapie zinvol is.

Wanneer u gebruik maakt van het intakegesprek voor de mogelijke behandeling van uw kind, dan stellen wij het op prijs als uw kind mee komt naar de afspraak. Uw kind kan dan alvast kennis maken met ons behandelaanbod en ons instituut. Daarnaast willen we uw kind graag kunnen observeren. Door deze observatie kunnen wij een betere inschatting maken van zijn of haar gedrag tijdens de behandeling en bij de afname van het EEG. Het is heel goed mogelijk dat uw zoon of dochter de afspraak zelfs als ‘enigszins saai’ kan ervaren, maar juist op die momenten willen we graag zien hoe een kind zich gedraagt.

Natuurlijk is het zo dat oudere kinderen volop kunnen participeren in het gesprek om zich zodoende goed te informeren over de behandeling. Het is belangrijk dat ook kinderen zelf achter de gekozen behandeling staan.

Wilt u gebeld worden voor een intakegesprek, vult u dan het aanvraagformulier in. Wilt u direct een afspraak maken, belt u dan voor alle vestigingen met 040 - 296 3113.

Kosten en vergoeding

Voor het intakegesprek ontvangt u een factuur (voor de kosten zie hier).