Onderzoek

Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen: de afname en het bespreken van een aantal vragenlijsten en een EEG-registratie. In het geval van aandacht- en concentratieproblemen vindt, indien geïndiceerd, een afname van een aandacht- en concentratietest plaats. vragenlijst gesprek intake

vragenlijst gesprek intake

Samen met de therapeut bij wie u in behandeling gaat, bespreekt u de door u ingevulde vragenlijsten. In dit gesprek wordt uitgebreid ingegaan op uw klachten, het verloop van de klachten, uw eventuele medicatiegebruik en het verloop van eventuele eerdere behandelingen. In het geval van kinderen wordt tevens in kaart gebracht hoe de ontwikkeling van uw kind is verlopen. Indien er reeds een diagnose is gesteld of u elders in behandeling bent geweest, wordt geadviseerd tijdens het intakegesprek verslagen van eerdere behandelingen en gestelde diagnoses mee te nemen. Kinderen boven de 12 jaar zijn bij het intakegesprek aanwezig. Is uw kind jonger dan 12 jaar en is hij/zij niet mee geweest naar het intakegesprek? Dan adviseren wij uw kind ieder geval een gedeelte van het onderzoeksgesprek aanwezig te laten zijn. Zo krijg de therapeut een indruk van uw kind en kan hij/zij voorbereid worden op de afname van het EEG.

Tijdens de eerste onderzoeksafspraak vult u samen met de therapeut één of meerdere digitale vragenlijsten in. Ouders van kinderen krijgen een vragenlijst mee over het gedrag van hun kind. Ook krijgt u een vragenlijst mee voor de leerkracht.