PDD-NOS behandeling

De gecombineerde uitkomst van het intakegesprek, het onderzoek en de informatie van het EEG bepalen het te volgen behandelplan. In de eerste behandelsessie wordt dit behandelplan met u besproken.

Duur van een behandelsessie

Een behandelsessie bestaat uit een gedeelte gesprekstherapie en een gedeelte neurofeedback. Tijdens de gesprekstherapie wordt onder andere de voortgang besproken en krijgt u tips en adviezen om beter met uw klachten om te gaan. De tijd die aan neurofeedback wordt besteed, is ongeveer 20 minuten. De totale sessietijd is 45 minuten.

Duur van de behandeling

Neurofeedback is een techniek die, net als fietsen, geleerd moet worden. Het duurt even voordat deze techniek 'eigen' is gemaakt. De duur van de behandeling verschilt van persoon tot persoon. Sommige mensen zijn erg gevoelig voor neurofeedback en leren sneller dan mensen die minder gevoelig zijn. Voorts zijn ook de problematiek, de ernst van de problematiek en de leeftijd van belang. Ook kan het gebruik van medicijnen van invloed zijn. De behandeling wordt gestart met tien sessies. Daarna vindt een evaluatie plaats en wordt het vervolg van de behandeling besproken. Een ADHD/ADD-er heeft gemiddeld dertig sessies nodig. De duur van een prestatietraining (peak-performance) hangt af van de doelen van de cliënt. In principe kan men zeggen dat hoe 'zwaarder' de problematiek, hoe langer de behandeling zal duren. Meestal is twintig sessies het minimum.

In de regel vindt de behandeling twee keer per week plaats. Voor diegenen waarbij reistijd een probleem is of voor mensen die in een korte periode intensief neurofeedback willen ondergaan, bieden we maximaal twee sessies per dag aan gedurende maximaal vijf dagen per week. Deze intensieve trajecten zijn niet altijd beschikbaar. Belt u hiervoor met 040-296 3113 voor actuele mogelijkheden per vestiging.

 

Bij aanvang van het neurofeedbackgedeelte van de sessie wordt de hoofdhuid schoongemaakt met gel op de plekken waar de elektroden worden geplakt. Dit zorgt voor een verlaging van de huidweerstand.

 

Vervolgens worden de elektroden met EEG-pasta aangebracht.

 

Op het beeldscherm van de neurofeedbacktherapeut wordt het EEG gemonitord en de trainingswaarden ingesteld.

 

De cliënt kijkt naar een beeldscherm met een spelletje waarbij er een punt wordt gescoord op de momenten dat de hersenen de juiste activiteit vertonen.

Therapietrouw

Er wordt een grote inzet van uw kant verwacht. Van de therapeut kunt u verwachten dat deze u informatie geeft en u begeleidt in het behandelproces. Van uw kant wordt verwacht dat u naar alle behandelingen komt en zo goed mogelijk vertelt wat er allemaal gebeurd is tijdens en na de sessies. Alleen op die manier kan de therapie succesvol zijn.

Hoe voel ik mij na een behandelsessie?

Afhankelijk van welke frequentie(s) er getraind worden, kan men zich vermoeid voelen, als na een dag hard werken. Dit is heel normaal. Het is te vergelijken met een fitnesssessie, maar in plaats van spieren wordt het brein getraind.

Bijeffecten en risico's neurofeedback

In principe zijn er op langere termijn geen (bekende) risico’s verbonden aan neurofeedbackbehandeling. Op korte termijn kan er soms een lichte verergering van de klachten optreden. In verband met aanpassingen in uw behandelprotocol is het van belang dat u dit meldt aan de therapeut.