Neurofeedback bij PDD-NOS

Veel kinderen en volwassenen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis hebben baat bij neurofeedback. Neurofeedback is een behandelmethode die zich richt op de hersenen, waarbij iemand kan leren om controle te krijgen over zijn eigen hersengolven. Het achterliggende idee is dat de hersenen bepaalde activiteit vertonen wat leidt tot de klachten. Het trainen gebeurt door de hersenen positief te belonen elke keer als het de gewenste, goede activiteit laat zien. Deze beloning kan in de vorm van een geluidje of een filmpje zijn. Het gevolg hiervan is dat de hersenen de goede, gewenste activiteit vaker zullen gaan vertonen. Na een intensieve trainingsperiode is men in staat om ook buiten de behandelsetting de juiste hersengolven de produceren en kunnen deze veranderingen permanent worden.

Van neurofeedback kan niet verwacht worden dat het de basale defecten verhelpt die aan de ontwikkelingsstoornis ten grondslag liggen. Maar net als medicatie bij autisme of aanverwante stoornissen kan helpen om gedrag thuis, op school en sociale situaties beter hanteerbaar te maken, is dat ook wat van neurofeedback verwacht kan worden. Vaak hebben mensen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis last van angst, stress en piekeren rondom allerlei dagelijks terugkerende situaties, zoals school, werk en sociaal functioneren. Neurofeedback helpt om meer ontspanning en rust te ervaren, stressvolle situaties makkelijker te hanteren en meer zelfvertrouwen te voelen in het algemeen functioneren. Eventuele concentratieproblemen kunnen verminderen. Ouders van kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis melden na neurofeedback behandeling vaak ook verbeteringen in het contact en ook leerkrachten rapporteren verbeteringen in het meekomen op school.