PDD-NOS en overige behandelingen

Bij de behandeling van PDD-NOS zijn er een hoop therapieën gericht op kinderen en een stuk minder gericht op volwassenen. Laat je daar als volwassene niet door afschrikken. Ook is het natuurlijk belangrijk om te kijken in hoeverre een behandeling geschikt is voor de persoon in kwestie. Een behandeling moet daarom 'bij je passen'.

Daarbij zijn de meeste behandelingen algemeen gericht op autismespectrumstoornis, en is het aan de therapeut om deze op de persoon met PDD-NOS af te stemmen.

Diverse soorten behandeling, zoals neurofeedback en cognitieve gedragstherapie, zijn geschikt voor zowel kinderen als volwassenen. Daarbij dient wel rekening te worden gehouden dat volwassenen al een stuk langer met bepaald gedrag doorlopen en dit gedrag doorgaans wat meer is 'ingesleten'. Ook zijn de hersenen dan iets minder flexibel en gaat het leren wat minder snel. Daarom kan bij kinderen soms eerder gewenst effect bereikt worden en hebben volwassenen wat meer tijd en oefening nodig voordat het zo ver is.