Behandeling voor volwassenen

Wees erop bedacht dat dit niet een uitputtende lijst is met mogelijke behandelingen. Ook is het natuurlijk belangrijk om te kijken in hoeverre een behandeling geschikt is voor de persoon in kwestie.

Dit zijn een aantal therapieën die geschikt zijn voor volwassenen met autismespectrum stoornis:

Psycho-educatie

Hierbij wordt uitleg gegeven over wat autisme inhoudt. Dit is altijd een belangrijke eerste stap in de hulpverlening bij mensen met autisme.

Cognitieve gedragstherapie

Ook is cognitieve gedragstherapie geschikt voor volwassenen met autisme. Bij een psycholoog of gedragstherapeut kan men terecht voor een specifiek behandelprogramma gericht op volwassenen met autisme. In een kortdurende behandeling is het programma wordt ingegaan op het omgaan met autisme, het omgaan met spanning en problemen en het bevorderen van helpende gedachten. Dit om klachten vermindering te bewerkstelligen, copingvaardigheden en zelfregulatie te vergroten, constructief gedrag en zelfacceptatie te bevorderen en strategieën te leren om tekorten te compenseren die niet kunnen worden veranderd.

Mindfulness

Mindfulness therapie is een behandeling dat valt onder de nieuwe generatie cognitieve gedragstherapieën. Mindfullness therapie is gericht op zelfacceptatie en het met aandacht leven 'in het moment'. Er wordt veel geoefend met meditatieoefeningen en aandachtstrainingen. Mindfullness kan helpen bij somberheidsklachten, dwangmatig denken en prikkelgevoeligheid.

Een handig boek voor mensen met autisme die met Mindfulness aan de slag willen en ook voor hulpverleners is 'Mindfulness bij volwassenen met autisme' van Annelies Spek.

Psychotherapie

Psychotherapie wordt gegeven door klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters.

Naast de beperkingen die iemand met autisme kan hebben, kunnen ze ook andere moeilijkheden ervaren of iets ergs meemaken, zoals het plotseling overlijden van een dierbaar persoon, wat iemand moeilijk kan verwerken. Iedere persoon met autisme zal met zijn beperkingen op een bepaalde manier hebben leren omgaan maar dit kan in de loop van zijn ontwikkeling meer of minder effectief blijken, waardoor ook volwassenen met autisme emotioneel en/of gedragsmatig in nood komen. In de puberteit of op latere leeftijd wordt een groot aantal intelligente personen met het autisme spectrumstoornis zich bewust van de gevolgen van hun stoornis voor hun relationele en maatschappelijke toekomst. Dit kan leiden tot ernstige acceptatieproblemen waarbij ze adequate (psychotherapeutische) hulp nodig kunnen hebben. Deze acceptatieproblematiek kan bij alle gezinsleden voorkomen en vraagt dan om begeleiding of gezinstherapeutische behandeling.

De indicatie voor psychotherapie wordt altijd gesteld na een gedegen onderzoek door een deskundig en ervaren psychotherapeut.

(Job)Coaching

Coaching is het bieden van praktische begeleiding in het werk en school met het in acht nemen van de beperkingen en stoornissen van het autisme spectrum. Bij het begeleiden van personen met autisme worden activiteiten, denkprocessen en gevoelsuitingen verhelderd en gestructureerd. Er wordt gekeken naar de sterke kanten van de persoon. Deze kwaliteiten kunnen hen, mits in vaste handelingen uitgevoerd, grond onder de voeten geven in leer-en werksituaties. Ook wordt er gewerkt aan verhoging van veiligheid en voorspelbaarheid waarbij het mogelijk wordt doelgerichter en doelmatiger te handelen.

Bron: Autisme ... en dan? Deel 2: Reguliere behandelingsmethoden. Engagement. 1998.

LA. van Berckelaer-Onnes, C. Weber en C.Aerts