Wat kan ik zelf doen aan PDD- NOS

Kinderen

 • De omgeving kan zich verdiepen in PDD- NOS. Zodat er herkenning en erkenning kan ontstaan voor het kind met PDD-NOS. Het hoofdstuk 'Verder lezen' verderop op de website geeft een aantal boekentips.
 • Geduld opbrengen
 • Een kind met PDD-NOS heeft moeite met automatiseren. Het kind weet dus wel dat hij iets niet kan of mag. (Hij is niet doof.) Het verwerkingsproces is echter vertraagd. Dus blijf op vriendelijke wijze uw boodschap herhalen, zodat u het kind de tijd geeft de informatie naar de praktijk te vertalen.
 • Belonen van gewenst gedrag heeft een betere invloed op de opvoeding dan het straffen van ongewenst gedrag. Dus het gedrag dat u vaker wilt zien beloont u met een opmerking. (goed gedaan!, zo zie ik het graag enz.) U kunt het belonen ook uitbreiden door elke keer dat het gewenste gedrag zich voor doet een sticker als beloning te geven. Wanneer uw kind gedrag laat zien dat ongewenst is, geeft u dat kort aan. Vervolgens schenkt u daar geen aandacht meer aan.
 • Wees consequent. Beloon elke keer het zelfde gedrag.
 • Bied het kind structuur. Indien er van de bestaande structuur afgeweken wordt, brengt u dan het kind dan zo snel mogelijk op de hoogte. Het kind krijgt hiermee de tijd de nieuwe informatie te verwerken en te wennen aan de nieuwe situatie.
 • Bied het kind een rustige omgeving. Kiest u bijvoorbeeld voor een klassikale leervorm. Er is dan minder geluid en het kind zal dan minder snel overspoeld raken door prikkelingen.
 • Berusten in het feit dat PDD-NOS niet te genezen is
 • De klachten zijn soms te verlichten met medicatie.
 • Verschillende klachten zoals angst, boosheid, concentratie en meer inzicht in sociale situaties zijn te behandelen met Neurofeedback training. Meer hier over vind u op de website onder het kopje 'Neurofeedback bij PDD-NOS'.
 • Volwassenen

 • De omgeving kan zich verdiepen in PDD- NOS. Zodat er erkenning kan ontstaan voor iemand met PDD-NOS. Het hoofdstuk ' Verder lezen' verderop op de website geeft een aantal boekentips.
 • Geduld opbrengen
 • Maak in het bij zijn van iemand met PDD-NOS, minder (woord) grappen
 • Prijs hem om zijn goede eigenschappen
 • Mensen me PDD-NOS doen graag dingen op zich zelf. Dus voel je je niet afgewezen als iemand met PDD-NOS een sociale uitnodig afwijst.
 • Iemand met PDDNOS direct op de hoogte stellen van veranderingen, zodat hij meer tijd heeft er aan te wennen.
 • Kom zo veel mogelijk je afspraken na. Als dit niet mogelijk is, geef dit dan zo snel mogelijk door zodat de ander met PPD-NOS de tijd krijgt om hier aan te wennen.
 • De omgeving voor hem ordelijk houden. Bijvoorbeeld de Clean desk policy op het werk na leven.
 • Je kunt een PDD-NOS uitnodigen om voor hem een spannende situatie aan te gaan en hem daarin te steunen zodat hij zijn angsten kan overwinnen
 • Waarderen als hij dat gedaan heeft
 • Berusten in het feit dat PDD-NOS niet te genezen is
 • De klachten zijn soms te verlichten met medicatie.
 • Verschillende klachten zoals angst, boosheid, concentratie en meer inzicht in sociale situaties zijn te behandelen met Neurofeedback training. Meer hier over vind je op de website onder het kopje 'Neurofeedback bij PDD-NOS'.