Cliëntenervaringen

Ouders van Hugo:

"Onze zoon Hugo heeft PDD-nos. Hij zit op het speciaal onderwijs, PI De Brug in Leiden."

"Voordat we begonnen met de training, had Hugo vaak last van geluiden en drukte om zich heen. Vooral feestjes met muziek, veel pratende mensen, en waarbij ook iedereen door elkaar liep, waren vervelend voor hem. Zelfs al tijdens de training zagen wij verandering in zijn gedrag, hij was rustiger op feestjes en kon er zelfs na een aantal keren van genieten."

"Verder gaat het concentreren op school ook veel beter, hij wordt minder gestoord door geluiden of bewegingen van andere kinderen in de klas, ook als zij klaar zijn met hun taak werkt hij rustig door. Hij laat een rustiger, evenwichtiger kind zien, dat veel beter kan omgaan met veranderingen in de plannen die wij met hem maken, of met dingen die op school anders lopen dan vooraf verteld. Ook kan hij zich beter uiten, waardoor hij in een gesprek een gezellige partner is geworden, terwijl voorheen de woorden 'uit hem getrokken' moesten worden."

"Dit zal ervoor zorgen dat hij een leuker leven heeft, want interactie tussen mensen kan alleen plaatsvinden als je bereid bent te converseren! Zonder dat wordt je eenzaam en alleen. Uiteraard kan PDD-nos niet genezen en blijft hij gebaat bij veel structuur en regelmaat, net als elk kind, maar hij heeft duidelijk een grote verandering doorgemaakt, een verandering die ook de kwaliteit van zijn leven later ten goede zal komen."

Ouders van Jan:

"Na verhuizing en een reeks van verlies- en traumatische ervaringen kreeg onze zoon hevige angstklachten. Zijn gedrag uitte zich in ernstige excessen: verbaal en fysiek. Op grond van de gevonden (herkenbare) patronen in het Q-EEG werd de behandeling neurofeedback gestart. "

"Na 10 sessies waren de angsten dusdanig verminderd, dat de geplande gezinsvakantie doorgang kon hebben, Jan werd rustiger en reageerde niet meer zo explosief. Na 20 behandelingen zijn de angsten verdwenen, reageert hij stabieler op stresssituaties en heeft hij meer zelfreflectie en zelfcontrole. Hij is rustiger, ontvankelijker en kan weer genieten van het leven. Daarnaast zien we een toename in het vermogen tot integreren. Hij heeft meer overzicht en houvast; ‘Het kwartje lijkt te vallen’. "

"Naast verdere positieve verwachting van de behandelingen zien we neurofeedback als ondersteunend voor verdere groei, zowel vanuit de professionele zijde als spontaan vanuit de groepen waarin Jan de sociale interacties krijgt aangeboden."

Ouders van Tjerk:

"Tjerk is twaalf en heeft het syndroom van Asperger. Hij had moeite met plannen, had weinig overzicht in onduidelijke situaties en was overprikkeld. Ook had hij vaak last van driftbuien. Na de behandeling is zijn concentratie verbeterd, is hij minder vergeetachtig, voelt zich rustiger in zijn hoofd en heeft minder last van stemmingswisselingen. Hij gaat numet plezier naar zijn nieuwe school en is thuis rustiger."

Moeder van Jasper:

"Ons zoontje van 10 jaar heeft autisme. Hij heeft dagelijks last van woede-aanvallen, waarbij hij slaat en schreeuwt. Dit heeft hij altijd al gehad en gebeurt vaak op momenten dat er dingen gebeuren die hij niet verwacht had. We zijn met Neurofeedback begonnen, omdat we geen medicijnen voor dit gedrag wilden geven. Na een paar sessies merkten we thuis dat Jasper veel rustiger was na de behandeling. Zijn boosheid kwam minder vaak voor en als hij boos werd was dit minder hevig. Na 30 sessies zijn we gestopt met de behandeling. We zijn erg tevreden met zijn vooruitgang: hij wordt minder vaak boos en als hij boos wordt is dit minder hevig en minder lang en kan hij makkelijker aangesproken worden."

Moeder van Maaike:

"Onze dochter is 9 jaar. Ze heeft het syndroom van Asperger en ze heeft heel veel moeite met in slaap vallen. Vaak komt dit omdat ze ’s avonds nog heel druk bezig is met dingen die ze graag wil doen, ze kan dan niet stoppen en staat steeds weer op om bijvoorbeeld iets te knutselen. Ze is 32 keer naar de Neurofeedback geweest. Ze benaderden haar heel positief waardoor ze er elke keer met plezier heen ging. Het eerste wat we merkten is dat ze makkelijker haar gevoelens ging uitdrukken. Eerst vertelde ze heel weinig van wat ze op school meegemaakt had, maar dit ging ze steeds meer doen. Haar inslapen verbeterde ook. Het lijkt alsof ze minder druk is in haar hoofd waardoor ze beter kan inslapen en haar dingen kan laten liggen. Ze is nu ook minder vaak moe overdag, wat een grote vooruitgang is. Ook de leerkracht op school merkt dat Maaike meer open staat voor gesprekjes en dat ze meer open staat voor sociale situaties op school."

Ouders van Boris:

"Onze zoon is in januari gestart met Neurofeedback. Hij heeft veel moeite om zijn impulsen onder controle te houden, waardoor hij heel snel boos wordt en kan ontploffen. Meestal gebeurt dit thuis, maar soms ook op school. Hij heeft PDD-NOS en daardoor is het voor hem moeilijk om prikkels goed te verwerken. We hebben al veel begeleiding gehad, maar de woede-aanvallen blijven steeds weer terugkomen. Al snel na de start van de training merkten we dat de scherpe kantjes van zijn impulsieve gedrag eraf gingen. Hij heeft veel minder vaak woede-aanvallen en als hij een woede-aanval heeft kan hij er beter mee omgaan. "

"Ook heeft hij veel minder vaak ruzie met andere kinderen, waardoor vaker kinderen bij ons thuis komen spelen, wat hij natuurlijk super leuk vindt. We merken ook dat hij veel beter inslaapt sinds hij Neurofeedback heeft. Hij is nu klaar Neurofeedback en heeft nu weer lekker veel vrije tijd waarin hij met andere kinderen kan spelen."