Samenvatting aftrekbare zorgkosten belasting

Kosten die niet door de zorgverzekeraar worden vergoedt zijn gedeeltelijk aftrekbaar via de belasting. Het gaat hierbij om aftrekbare specifieke zorg. Denk hierbij aan specialisten, enz. Ik heb de belastingdienst gebeld om te checken of geestelijke gezondheidszorg hier ook onder valt en dat is volgens de medewerker die ik heb gesproken het geval. Kosten die niet aftrekbaar zijn:

  • De zorgpremie voor de basisverzekering of de zorgpremie voor de aanvullende verzekering van je zorgverzekering;
  • Bril, contactlenzen;
  • Een huisapotheek;
  • Het verplicht eigen risico;
  • Een wettelijk verplichte eigen bijdrage. Denk aan de AWBZ, WMO;
  • Het vrijwillig eigen risico;
  • Kosten van een uitvaart, begrafenis of crematie;
  • Ziektekosten die worden vergoed.

Hoeveel van de toegestane kosten aftrekbaar is, hangt van twee zaken af:

  • Hoeveel al is vergoed. Alleen wat je zelf betaalt, niet wordt vergoed en niet ten laste van je eigen risico gaat, komt voor aftrek in aanmerking.
  • De hoogte van je drempelinkomen. Zijn je ziektekosten lager dan de drempel dan is er geen aftrek. Zijn je ziektekosten hoger dan de drempel dan zijn je uitgaven minus de drempel aftrekbaar.

Drempel zorgkosten 2013 als u een fiscale partner heeft

Drempelinkomen voor beide partners 2013 Drempel
tot en met € 39.618 1,65%, minimale drempel is € 250
meer dan € 39.618 € 653 + 5,75% van het extra drempelinkomen

Drempelbedrag zorgkosten 2013 als alleenstaande

Uw drempelinkomen 2013 Drempel
tot en met € 39.618 1,65%, minimale drempel bedraagt € 125
meer dan € 39.618 € 653 + 5,75% van het extra drempelinkomen

Voor het inroepen van een extra gezinshulp gelden aparte drempels:

Hoogte van de drempel uitgaven voor extra gezinshulp in 2013

Drempelinkomen meer dan Drempelinkomen lager dan Drempel
- 30,593 euro -
30,593 euro 45,890 euro 1% van het drempelinkomen
45,890 euro 61,181 euro 2% van het drempelinkomen
61,181 euro - 3% van het drempelinkomen

Het is vaak puzzelen met de specifieke zorgkosten om de hoogte van de aftrekpost goed te bepalen. Denk aan de afwegingen wat is al vergoed, wat niet, hoeveel mag je aftrekken en is betreffende uitgave wel aftrekbaar? Maar het is zeker de moeite waard om je ziektekosten in 2013 bij de belastingdienst via je aangifte inkomstenbelasting te declareren, want 2013 is het laatste jaar dat het nog mogelijk is. Uitgaven uit 2014 gaven naar voren halen, kan dan ook geen kwaad.