Mijn kind heeft PDD-NOS - Symptomen

Zowel volwassenen als kinderen met PDD-NOS ervaren problemen in de sociale omgang. Daarnaast hebben zij moeite met het begrijpen van gesproken taal en moeite om contact te maken zonder taal en/of apart en typisch gedrag, interesses en activiteiten. De symptomen staan hieronder nader uitgelegd:

 • Problemen in de sociale omgang: iemand met PDD-NOS vindt het niet erg om veel alleen of op zichzelf te zijn en deelt weinig met anderen. Vaak zoekt iemand met PDD-NOS alleen contact als hij of zij de hulp van een ander nodig heeft.
 • Moeite met het begrijpen van gesproken taal en moeite om contact te maken zonder taal: hierbij ervaart iemand met PDD-NOS moeite met het begrijpen, weinig gebruiken of ongepast gebruiken van bijvoorbeeld oogcontact, lichaamshoudingen en stemgebruik (ook wel de non-verbale communicatie genoemd): vaak is de taalontwikkeling laat, of in een ongewone volgorde op gang gekomen.
 • Apart en typisch gedrag, interesses en activiteiten: dit kan bestaan uit het vasthouden aan rituelen of gewoontes. Ook kan iemand met PDD-NOS snel in paniek raken bij kleine veranderingen in de omgeving. Iemand met PDD-NOS kan op een bijzondere manier belangstelling hebben in een specifiek voorwerp of activiteit, bijvoorbeeld alles weten over kranen en vrachtauto's.

Bij mensen met PDD-NOS herkennen we vaak een aantal van de onderstaande kenmerken die passen bij één van de drie genoemde categorieën. Dit kunnen kenmerken zijn waar je zelf, of je omgeving, last van hebt, maar dit kunnen ook ‘positieve’ kenmerken zijn.

Kenmerken bij PDD-NOS:

 • Moeite met het herkennen van emoties bij anderen
 • Moeite om vriendschappen met leeftijdsgenoten aan te gaan
 • Houterige motoriek
 • Neemt alles heel letterlijk
 • Let erg op details
 • Overgevoeligheid voor prikkels
 • Paniekreacties
 • Driftbuien
 • Goedgelovig
 • Moeite om van de ene activiteit naar de andere over te schakelen
 • Presteert bij het ene vak heel goed, bij het andere juist niet
 • Moeite om dingen die in de klas worden geleerd ook toe te passen buiten de klas

Sterke kanten

Naast de dingen die voor jou wat moeilijker zijn, ben jij in andere dingen juist weer heel goed.
Zoals:

 • Een heel goed geheugen voor feiten en data
 • Goed kunnen letten op details en het opmerken van fouten in details
 • Heel goed dingen kunnen zien in de ruimte, zoals puzzels maken en kaart lezen
 • Goed kunnen omgaan met technische zaken
 • Goed kunnen volhouden tot dat iets volledig af is
 • Gedreven zijn in het bereiken van perfectie, orde en systematiek
 • Een groot rechtvaardigheidsgevoel en heel eerlijk
 • Niet laten meeslepen door emoties