PDD-NOS en de gevolgen

De gevolgen die PDD-NOS heeft op het dagelijks leven van uw kind zijn in eerste instantie afhankelijk van de mate van ernst van de stoornis. Dit kan per kind sterk verschillen. Gunstige factoren voor het verloop van PDD-NOS zijn een normaal IQ (>70) en de totstandkoming van betekenisvolle taal voor het 6de levensjaar. PDD-NOS is echter niet te genezen en heeft hierdoor altijd invloed op het dagelijks functioneren.

Voor uw kind betekent PDD-NOS vaak dat hij of zij de wereld als onvoorspelbaar en chaotisch ervaart. Uw kind heeft anderen nodig om de wereld te ordenen en begrijpbaar te maken, doordat hij of zij zelf moeite heeft de samenhang tussen details waar te nemen. Bij onverwachte gebeurtenissen kan uw kind hierdoor met angst, paniek of boosheid reageren. Kinderen met PDD-NOS zijn meer dan gemiddeld angstig. Vaak zijn zij onzeker en eenzaam. Op school heeft een kind moeite met afstemmen op de verwachtingen van de omgeving, hierdoor kan star gedrag voorkomen wat geleid wordt door angst (en dus niet door koppigheid). De meeste kinderen met PDD-NOS presteren onder hun intelligentieniveau.

Op het gezinsleven hebben de symptomen eveneens invloed. De behoefte aan structuur en voorspelbaarheid geldt ook thuis. Om deze reden treden er vaak minder spontane gezinsgebeurtenissen op. Zowel de ouders als de broertjes en zusjes kunnen het gebrek aan sociale wederkerigheid missen in het contact met het kind met PDD-NOS. Uw kind heeft doorgaans langer begeleiding en bescherming nodig dan andere kinderen, omdat er sprake is van naïviteit ten opzichte van de sociale omgang. Deze langere begeleiding en mogelijk meer intensieve aandacht, kan bij de overige kinderen van uw gezin tot jaloezie leiden. Het opvoeden van uw kind met PDD-NOS vergt meer tijd en geduld. Net als andere kinderen, leren kinderen met PDD-NOS van de gevolgen van hun gedrag. Gedrag dat beloond wordt herhaald zich, terwijl gedrag dat genegeerd of bestraft wordt afneemt. Dit leerproces verloopt echter een stuk trager bij een kind met PDD-NOS.

PDD-NOS heeft gevolgen voor het contact met andere kinderen en volwassenen. Door de onhandige en stijve motoriek, het gebrek aan inlevingsvermogen en de achterstand in emotionele ontwikkeling is het voor uw kind extra moeilijk om contact te maken met leeftijdsgenootjes. Vriendschappen komen moeilijk tot stand. Op latere leeftijd hebben mensen met PDD-NOS doorgaans moeite met het aangaan en onderhouden van relaties.