PPD-NOS bij kinderen

PDD-NOS valt binnen het brede scala van autismespectrumstoornissen (ASS). Deze kinderen hebben kenmerken van autisme, maar niet genoeg voor de diagnose klassiek autisme of Asperger. Deze kluster aan klachten is pervasief. Het wil zeggen dat we bij pervasieve stoornissen te maken hebben met problemen die doordringen in verschillende ontwikkelingsgebieden van een kind. Dat kan bij kinderen met PDD-NOS taalontwikkeling zijn, de motorische ontwikkeling of het reageren op ineterne en externe prikkels, maar vooal het vermogen zich op anderen te richten en het eigen gedrag in sociale situaties goed te kunnen sturen. Bij kinderen met PDD-NOS ontwikkelen het sociale begrip en de sociale intuïtie zich zeer moeizaam. Dat maakt hen vaak onzeker en angstig. Ter voorkoming van deze angst houden zij zich graag vast aan bekende patronen. In hun interesses kunnen ze zelfs rigide en dwangmatig zijn. De problemen uiten zich bij een kind met PDD-NOS verschillend per leeftijd. De problemen worden groter naarmate het kind meer in de buitenwereld gaat functioneren.

Kinderen in het algemeen en kinderen met PDD-NOS in het bijzonder, hebben een minder ontwikkeld zelfbewust zijn in vergelijking tot volwassenen zonder klachten. Hierdoor kan het goed zijn dat kinderen met PDD-NOS klachten, zelf geen klachten rapporteren.