Wat merk ik aan mijn kind?

Ontwikkeling van sociaal gedrag

Een belangrijk kenmerk bij kinderen met PDD-NOS is de moeizame ontwikkeling van sociaal gedrag en het begrijpen hiervan. Al vroeg in de ontwikkeling is er sociale wederkerigheid tussen ouders en kind. Heel jonge kinderen begrijpen al dat er een verband is tussen hun gedrag en uw reactie. Rond acht maanden beginnen ze bijvoorbeeld dingen aan te wijzen. Kinderen van nauwelijks één jaar oud kunnen al heel wat communiceren zonder dat ze spreken. Bij kinderen met PDD-NOS verloopt dit moeizamer.

Moeite met taal (communicatie)

U kunt al vroeg problemen ervaren met uw baby wanneer er sprake is van PDD-NOS. Sommige baby's met PDD-NOS huilen veel en lijken ontroostbaar. Weer andere baby's maken nauwelijks oogcontact. Of zij zijn juist ongewoon rustig, huilen nauwelijks en lijken altijd tevreden. Kinderen met PDD-NOS kunnen niet goed aangeven dat er iets is. Gewone kinderen voelen intuïtief aan dat ouders komen als ze huilen. Kinderen met PDD-NOS moeten dit leren.

Ouders, en anderen die het kind al vanaf de geboorte kennen, groeien mee met de eigen, ongewone manier van taalgebruik van een kind met PDD-NOS. Zij begrijpen het kind heel goed, maar beseffen niet altijd dat het kind een geheel eigen wijze van communiceren heeft uitgevonden.

Spelen

Kinderen met PDD-NOS begrijpen oorzaak-gevolg en sociale interactie minder goed. Daardoor spelen ze niet zoals andere kinderen. Het spelen met andere kinderen is vaak moeilijk omdat het spelgedrag onvoorspelbaar voor ze is. Ook hebben kinderen met PDD-NOS moeite om verbeelding te gebruiken waardoor spelen met andere kinderen moeizaam gaat. Doordat zij het spel, de taal en de lichaamstaal van andere kinderen moeilijk begrijpen, verkiezen ze duidelijke activiteiten en voorspelbare dingen boven de omgang met mensen.

Weerstand tegen verandering

De wereld komt chaotisch over voor kinderen met PDD-NOS. Ze proberen dan ook om orde te scheppen in die overdaad aan prikkels. Ouders en de familie merken dit doordat kinderen met PDD-NOS vaak voorwerpen op een vaste plaats willen zien staan: het tapijt recht, de stoelen netjes onder de tafel, een salontafel op een bepaalde manier voor de tv en zo verder. Dit lijkt op weerstand tegen verandering, maar voor hen is het een houvast.