Wat is PDD-NOS?

PDD-NOS staat voor de Engelse term 'Pervasive Developmental Disorder - Not Otherwise Specified'. In het Nederlands betekent dit 'Pervasieve ontwikkelings stoornis - niet anders omschreven'. PDD-NOS is dus een zogenoemde pervasieve ontwikkelingsstoornis. Dit houdt in dat het een stoornis is waarbij zich beperkingen voordoen op verschillende ontwikkelingsgebieden.

Bij PDD-NOS kunnen de beperkingen zich voordoen op een drietal ontwikkelingsgebieden. Vaak zien we problemen met:

  1. Het goed kunnen inschatten van sociale situaties en hier adequaat en gepast op kunnen reageren;
  2. Beperkingen in de communicatieve vaardigheden en de spraak/taal;
  3. Gedrag dat vaak herhaald wordt en/of een bijzondere fascinatie voor bepaalde dingen.

Iemand met PDD-NOS ervaart niet per se op álle bovengenoemde gebieden beperkingen. Zo heeft de één vooral problemen in het sociale contact maar kan hij zich goed uitdrukken, maar ervaart de ander vooral problemen in de communicatie. Ook de mate van de beperking op de verschillende gebieden kan erg verschillen tussen mensen met PDD-NOS. Sommige personen hebben dusdanige moeite met de sociale omgang en de communicatie, waardoor zij vaak tegen beperkingen in het leven aan lopen, zoals op school of op het werk.

Al met al is iedere PDD-NOS'er dus uniek. Dit heeft er mee te maken dat PDD-NOS eigenlijk een 'restcategorie' is binnen het autisme spectrum. De Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is onder te verdelen in (klassiek) autisme, stoornis van Asperger en PDD-NOS. De kenmerken die mensen met PDD-NOS vertonen komen overeen met de kenmerken van autisme, alleen niet dusdanig dat er ook van autisme gesproken kan worden. Een soort Autisme-Light dus.