PDD-NOS en andere stornissen

Als er bij iemand meerdere stoornissen tegelijkertijd aanwezig zijn spreken we van 'comorbiditeit'. Comorbiditeit is eerder regel dan uitzondering bij de diagnose PDD-NOS. Bij ruim 80% van kinderen met PDD-NOS komen comorbide psychiatrische stoornissen voor. Meest voorkomende comorbide stoornissen zijn ADHD (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit), ODD (Oppositional Defiant Disorder), angststoornissen en stemmingsstoornissen.

Bij PDD-NOS komt vaker dan gemiddeld bijvoorbeeld een angststoornis voor. Iemand met PDD-NOS neemt de wereld anders waar door een andere informatieverwerking van het brein. Hierdoor zijn mensen met PDD NOS slechter in staat om de omgeving om hun heen goed te begrijpen en hier goed op te kunnen reageren. Het is erg begrijpelijk dat dit angstklachten kan geven.

Bij volwassenen zien we eerder dat PDD-NOS gepaard gaat met stemmingsstoornissen, in tegenstelling van de gedragsstoornissen en angststoornissen bij kinderen. Verder komt bij volwassenen met PDD-NOS ook vaker dan gemiddeld een persoonlijkheidsstoornis voor.

Het is belangrijk om er achter te komen of er comorbiditeit speelt, zodat bepaalde symptomen beter behandeld kunnen worden. Daarbij kan je bijvoorbeeld denken dat sommige symptomen juist meer beperkend werken, zoals angstklachten die het verwerven van schoolse of alledaagse vaardigheden in de weg staan. Het effect van een goede behandeling is dat er minder stress ervaren wordt en het dagelijks leven minder verstoord wordt.

Bron:

Bruin, E.I. de, Ferdinand, R.F., Meester, S., e.a. (2007). High rates of psychiatric co-morbidity in PDD-NOS. Journal of autism and developmental disorders, 37, 877-886.