PDD-NOS en ADHD

De diagnose MBD (eerst Minimal Brain Damage, later Minimal Brain Dysfunction) bestaat tegenwoordig niet meer. Vroeger was dit een populaire diagnose waaronder een brede categorie mensen vielen, mensen die tegenwoordig de diagnose ADHD en/of PDD-NOS zullen krijgen. Op een gegeven moment was er behoefde bij professionals om de verschillen tussen kinderen die de diagnose MBD hadden beter te specificeren, zodat ook beter gekeken kon worden welke behandeling het meest geschikt zou zijn.

Ondanks de verschillende symptomen die geplaatst zijn onder PDD-NOS en ADHD om deze te kunnen diagnosticeren, blijkt het in de praktijk nog wel eens lastig om deze goed uit elkaar te houden. Een kind met PDD-NOS lijkt soms namelijk ook veel op een kind met ADHD, omdat het ook impulsiviteit en hyperactief kan zijn (wat kenmerkend is voor een ADHD-er).

Verder wordt ook in de praktijk gezien dat er ver¬schillend invulling wordt gegeven aan het begrip PDD-NOS. De ene deskundige gebruikt deze clas¬sificatie relatief vaker dan de andere. De een zal PDD-NOS gebruiken bij 'mildere' problemen, waar¬bij een beeld van ADHD in combinatie met sociale problemen wordt geschetst, terwijl een ander het meer reserveert voor' autistiforme' kinderen die net niet aan de criteria voor autisme voldoen. In dat opzicht was er bij de benaming MBD minder mis¬verstand mogelijk. Een voordeel was namelijk dat achter dit etiket (of diagnose) een breed aantal kenmerken van symptomen schuilging waarin veel ouders van deze kinderen zich konden herkennen.

Waar moet je nu op letten als je de overeenkomsten en het verschil wil zien tussen kinderen met ADHD en PDD-NOS? Professor R. Minderaa geeft hierover aan dat je bij beide groepen kinderen ziet dat ze moeite kunnen hebben met de sociale omgang. Echter zien we bij kinderen met PDD-NOS deze problemen veel sterker terug komen en zien we dat zij minder snel met andere kinderen zullen communiceren en eerder geneigd zijn om zich terug te trekken. Een kind met ADHD zal een sociale situatie beter kunnen ‘aanvoelen’, in tegenstelling tot het kind met PDD-NOS, hoewel een kind met ADHD eerder moeilijk corrigeerbaar gedrag laat zien, waardoor er ook problemen in de sociale omgang kunnen ontstaan. Daarnaast zien we bij kinderen met PDD-NOS eerder angstig obsessief en rigide gedrag en stereotype gedragingen terug.

Bron: PDD-NOS en ADHD, Interview met Professor R. Minderaa door Arga Paternotte, Balans Belang januari 2001,